בית » בית ומשפחה » נגישות לנכים במקומות ציבוריים

נגישות לנכים במקומות ציבוריים

הנושא של נגישות לנכים קבוע בחוק בישראל. החוק הרלוונטי לנושא של נגישות לנכים במקומות ציבוריים למשל נקרא "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" והוא נחקק בשנת 1998. אלו עיקרי החוק:

א. עקרון השוויון – כל התקנות המופיעות בחוק מתייחסות לעקרון השוויון. החוק קובע כי לנכים בישראל יש זכויות שוות לכל אדם. החוק גם מעודד העדפה מתקנת לאנשים עם מוגבלויות, אך ברמה הפרקטית הוא בא לידי ביטוי בעיקר בקביעת הנחיות עבור נגישות לנכים במקומות ציבוריים.

ב. מבנים, תשתית וסביבה – הנושא של נגישות מופיע בחוק בצורה מפורטת החל משנת 2005. הרחבה זו של החוק מתייחסת לנגישות במבנים, תשתית וסביבה ובהנגשה של השירות הניתן לציבור. מטרת הסעיפים הללו היא לגרום לכך שאנשים עם מוגבלויות יוכלו להשתמש בכל השירותים הזמינים לציבור הרחב. החוק מחייב מקומות ציבוריים והוא תקף גם לגבי חלק מהמקומות המופעלים על ידי גופים פרטיים, כמו קניונים, מרכזי קניות או שטחי מסחר.

נגישות לנכים במקומות ציבוריים

ג. תחבורה ציבורית וחניות נכים – אי אפשר לדבר על נגישות לנכים במקומות ציבוריים בלי להזכיר תחבורה ציבורית וחניות נכים. ראשית, התחבורה הציבורית חייבת להיות נגישה עבור ציבור בעלי המוגבלויות ועליה להתאים לדרישותיהם. שנית, כל בעל מוגבלויות שמוכר בחוק יכול לקבל תו חניה לנכה. תו זה מאפשר לו לקבל חניה צמודה למקומות ציבוריים והוא מוכר על ידי העיריות המקומיות.

העונש על היעדר נגישות לנכים במקומות ציבוריים

החוק אוכף את התקנות באמצעות הטלת עונשים כבדים על בעל או מחזיק מקום ציבורי שאינו מנגיש עצמו לבעלי מוגבלויות. הנפגע רשאי להגיש תביעה אזרחית לפיצויים, להגיש תובענה למתן תו עשה נגד בעלי המקום ולפנות לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. כל אחד מהצעדים הללו צפוי לשפר את הנגישות לנכים ולסייע להם במקומות ציבוריים שונים ברחבי הארץ.

לסיכום, החוק בישראל נותן לבעלי מוגבלויות כלים רבי עוצמה לאכוף את הנגשתם של המקומות הציבוריים. הוא מסייע גם בהנגשת מקומות עבודה ותקף לתחבורה ציבורית ולחניה עם רכב פרטי. יש לאכוף את התקנות לפי חוק ולהימנע מעונשים.

Share Button