בית » הודעות שתויגו"מקלחונים לפי מידה"

מקלחונים לפי מידה

אדם ממוצע מתקלח לפחות פעם אחת ביום וישנם אנשים המתקלחים אפילו מספר פעמים ביום. הרגעים הללו שאנו במקלחת מאפשרים לנו ליהנות משקט ונחת

Share Button